--%> Thu_do_Viet_Nam_qua_cac_thoi_ky, Cong ty sinh thai va van hoa du lich truong thuan, cong ty du lich tai thai binh, du lich nam dinh, du lich ha noi ngan nam van hien, hanh trinh tren moi neo duong to quoc, hanh trinh xuyen viet nam, du lich lu hanh trong nuoc va nuoc ngoai, khu du lich sinh thai bach thuan, lang vuon bach thuan tinh thai binh, lang hoa cay canh bach thuan, huong vuon bach thuan, huong sac thuan vy, cay the, non bo, tieu canh, bachthuangardenvillage, truongthuantourist, nhutruongtour
 
 
 
LỊCH TRÌNH TOUR
Tour Lễ hội
Tour Miền Bắc
Tour Miền Trung
Tour Miền Nam
Tour Tây Nguyên
Tour Miền Tây
Tour Quốc tế
THỦ ĐÔ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
     
Thủ đô Việt Nam qua các thời kỳ
Theo “Đại Việt Sử Ký toàn thư” lịch sử Việt Nam khởi phát từ họ Hồng bàng (2879 – 258 tr.CN). Giai đoạn này bao gồm các triều đại Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng Vương. Các triều đại Kinh Dương Vương và lạc Long Quân tới nay chưa có đủ cứ liệu để xác định tên nước là kinh đô.
Hùng Vương (2879 – 258 tr.CN) - thủ đô là Phong Châu (Phú Thọ)
Nhà nước độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam là nhà nước Văn Lang với các vua Hùng. Trước đây có một số người cho rằng chuyện vua Hùng là huyền thoại. Nhưng vài thập kỷ gần đây nhất là cuối những năm 60, thời đại Hùng Vương trở thành đề tài nghiên cứu và thảo luận thu hút sự quan tâm của giới sử học và nhiều ngành khoa học có liên quan. Bằng sự hợp tác khoa học và bằng phương pháp nghiên cứu liên ngành, một số kết quả cho phép bước đầu xác nhận: Thời đại Hùng vương là có thật trong lịch sử dân tộc bởi vì không những nó được phản ánh trong truyền thuyết , trong thư tịch cổ, mà còn được chứng thực qua hàng loạt di tích khảo cổ học tạo thành một diễn biến văn hóa vật chất liên tục của thời kỳ ấy. Đó là một thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt kinh tế, xã hội, chính trị , văn hóa, dẫn đến sự hình thành Nhà nước phôi thai đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Vậy thủ đô của nước văn lang ở đâu ? sử sách chép đó là Phong Châu. Nhưng cụ thể ở chỗ nào thì chưa rõ, chỉ biết rằng đó là vùng đất nằm ở khu vực sông Lô gặp sông Hồng tương ứng với vùng đất từ Việt Trì đến khu Đền Hùng trên lãnh thổ huyện Lâm Thao ngày nay.
Thời An Dương Vương (257 – 208 tr.CN), Thủ đô là Cổ Loa (Hà Nội)Tới năm 207 trước công nguyên, Thục Phán thay thế Hừng Vương 18, trở thành An Dương Vương. Từ đây đã là chính sử. ông đặt tên nước là Âu Lạc và đóng đô ở Cổ loa. Cổ Loa nằm ở giữa đồng bằng sông Hồng, kinh tế phát đạt, giao thông thủy bộ thuận lợi. Từ bỏ vùng trung du Phong Châu, dời đô về Cổ Loa, chứng tỏ một yêu cầu phát triển mới của nước Âu Lạc.
Thời Trưng Vương (40 – 43_ - Thủ đô là Mê Linh (Vĩnh Phúc)
                    Năm 208 tr.CN nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà, một tướng của nhà Hán. Triệu Đà ghép Âu lạc vào khu vực vào khu vực mà Ông đã cát cứ từ lâu tương ứng với vùng nay là tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, Ông lập một nước riêng gọi là Nam Việt và kinh đô Phiên Ngung (nay thuộc thành phố Quảng Châu). Cũng từ đó người dân lâm vào cảnh bị phương Bắc đô hộ, hết Triệu sang Hán, hết Hán sang Ngô, Tấn Lương, Đường v.v... kéo dài trên một ngàn năm. Thời gian đen tối này lịch sử gọi là thời kỳ Bắc thuộc. Trong thời kỳ đó cơ quan đầu não của chính quyền phương Bắc có thời kỳ đóng ở Luy Lâu ( nay thuộc Thuận Thành Bắc Ninh) , có khi ở Long Biên (chưa rõ vùng nào), có thời kỳ đống ở Đại La (nay làn nội thành Hà Nội). Tuy nhiên trong thời gian nghìn năm đó không phải người Việt Nam hoàn toàn chịu cảnh cam thân nô lệ. Đã có nhiều cuộc khởi nghĩa giành độc lập nổ ra và một số đã thắng lợi. Đó là vào năm 40, hai Bà Trưng cùng nhân dân dứng lên đánh đuổi được quân Hán. Ngày ấy kinh đô đóng ở Mê Linh. Lâu nay hầu như mọi người coi Mê Linh là làng Hạ Lôi thuộc huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. Nhưng khoảng hai chục năm lại đây có giả thuyết cho rằng mê Linh cũng là làng Hạ Lôi nhưng là của huyện Thạch Thất – Hà Tây. Dù ở đâu và dù ở triều đại Trưng Vương chỉ có ba năm thì Mê Linh cũng đã là kinh đô, thủ đô thứ ba của Việt Nam. Sau có nhiều cuộc nổi dậy chống quân xâm lược phương Bắc nhưng không thành công. 
Thời Tiền Lý và Triệu (544 – 602) – Thủ đô là Long Biên
Đến năm 542, Lý Bí khởi nghĩa chống bọn đô hộ nhà Lương và giành được độc lập. Ông đặt quốc hiệu nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên. Có thể nói Lý Bí là người đầu tiên nhận ra vị trí trung tâm đất nước của ngã ba sông Tô và sông Hồng ( Hà Nội), nên ông đã cho dựng một tòa thành bằng gỗ ở nơi này. Sau thành Cổ Loa thì thành phố bên sông Tô là tòa thành thứ hai được sử cũ nhắc đến một cách chính thức.
Thời Bố Cái Đại Vương, họ Khúc và Họ Dương (thế kỷ 8 - 10), thủ đô là Đại La (Hà Nội)
Thế kỷ thứ 8 Phùng Hưng giành lại đất nước từ tay nhà Đường, ông xưng Vương đóng đô ở ngay tại trị sở An nam đô hộ phủ là thành Đại La (Hà Nội ngày nay). Từ năm 802, đất nước lại rơi vào tay nhà Đường, tới năm 905 Khúc Thừa Dụ nổi lên chống lại nhà Đường và sau này (931), Dương Đình Nghệ nổi lên chống lại nhà nam Hán. Cả cha con Ông cháu họ Khúc và Dương Đình Nghệ khi dựng quyền tự chủ đều đóng đô ở Đại La.
Thời Ngô Vương (938 – 967) – Thủ đô là Cổ Loa (Hà Nội)
Năm 938, sau chiến thắng vang rội tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chấm dứt ngàn năm bắc thuộc. ông lên làm vua, đóng đô ở Cổ Loa, với ý nguyện kế tiếp truyền thống của ông cha.
Thời nhà Đinh và Tiền Lê (968 – 1009) – Thủ đô là Hoa Lư (Ninh Bình)
Sau khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn 12 xứ quân, thống nhất đất nước, ông đã lên ngôi vua. Hiệu là Đinh Tiên Hoàng và đóng đô ở quê hương ông: thành Hoa Lư – kinh đô Hoa Lư kéo dài được 42 năm, trải qua hai triều đại Đinh (968 – 980) và tiền Lê (980 – 1009).
Thời Nhà Lý (1009 – 1225), nhà Trần 91226 – 1400) , thủ đô là Thăng Long (Hà Nội)
Năm 1009, Lý công Uẩn lên ngôi vua, đổi tên nước thành Đại Việt. Năm 1010 ông dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long (tên mới đặt cho thành Đại La). Có thể nói thời điểm này, Thăng Long – Hà Nội bắt đầu trở thành trung tâm kinh tế - chính trị, trái tim của cả nước trong suốt 10 thế kỷ.
Thời nhà Hồ (1400 – 1407) – thủ đô là Tây Đô (Thanh Hóa)
Hồ Quý Ly (1400 – 1407) Sau khi đoạt ngôi nhà Trần đã xây kinh đô mới ở Thanh Hóa đặt tên là Tây Đô.
Thời nhà Hậu Trần (1407 – 1414) và Hậu Lê (1428 – 1788) – thủ đô là Thăng Long (Hà Nội)
Sau nhà Hậu Trần, đất nước trải qua 13 năm dưới ách đô hộ của quân xâm lược nhà Minh. Lê Lợi lãnh đạo cuộc chiến đấu giành độc lập từ tay nhà Minh và lên ngôi vua năm 1428; vẫn giữ quốc hiệ là Đại Việt đóng đô ở Thăng Long nhưng đổi tên thành Đông Đô (Hà Nội). Trong thời Hậu Lê có thời kỳ bị nhà Mạc cướp ngôi, thủ đô là Đông Đô (Hà Nội).
Thời Tây Sơn (1788 – 1802) và nhà Nguyễn (1802 – 1945) – thủ đô là Phú Xuân (Huế)
Cuối năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Vua để có danh nghĩa huy động quân dân chống giặc Thanh xâm lược. Mặc dù năm 1789 giải phóng được Thăng Long nhưng ông vẫn đóng đô ở Phú Xuân (Huế) đểc còn lo đối phó với sự rình rập quấy rối của Nguyễn Ánh trong Gia Định (Nam Bộ).
Năm 1802, Nguyễn Ánh Thắng Tây Sơn, lên ngôi vua, niên hiệu Gia Long, tiếp tục đóng đô ở Phú Xuân. Nhà Nguyễn cáo chung bằng việc vua Bảo Đại thoát vị vào tháng 8 năm 1945.
Từ cách mạng Tháng tám (1945) đến nay – thủ đô là Hà Nội.
Sau khi cách mạng tháng tám thành công, Quốc hội khóa I ( ngày 6 tháng 1 năm 1946 đã chọn Hà Nội làm thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Trong khoảng thời gian 1954 – 1975, đất nước Việt Nam chia làm hai miền, thành Phố Sài Gòn là thủ phủ của chính quyền Việt Nam cộng hòa. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Kỳ họp quốc hội khóa VI (2 – 7 – 1976) đã đổi tên nước là: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
 
                                      (Nguồn: Non nước Việt nam – Chủ biên: Vũ Thế Bình
                                                                             NXB Văn hóa Thông tin, tháng 10-2002)
 
 
VIDEO
 
DẤU CHÂN LỮ KHÁCH
 
ĐẶT TOUR
Booking tour:

(Km 13 + 200 Highway 10 Tan De, Thai Binh province)
 
Tel/ Fax: (0227) 3635.575
  Mobile: 0904.254.166 - 0982.675112       
             
 
QUẢNG CÁO
 
LIÊN KẾT WEB
 
THỜI TIẾT
 
GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
 
TỶ GIÁ
USD
GBP
HKD
AUD
CHF
JPY
CAD
SGD
EUR
NZD
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 2625292
Đang trực tuyến: 231
 
 
 
Copyright 2010/ nhutruongtour *All rights reserved
TRUONG THUAN TOURIST CO., LTD
Address: Bach Thuan Garden Village – Thai Binh Province
(Km 13 + 200 Highway 10 Tan De, Thai Binh Province)

Tel/ Fax: (0227) 3.635575 *Mobile: 0904.254166 - 0982.675112
Email: nhutruongtour@gmail.com - Website:
http://www.dulichtruongthuan.com