TOUR – Hành trình kỷ niệm

Với các hành trình tour, khi quý khách có nhu cầu lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm về sau. Ngoài việc kết nối với du khách bằng các Trang/ nhóm facebook:

Tour – Hành trình kỷ niệm & Trường Thuận & Lữ khách

Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng Video clip đăng tải trên hệ thống kênh youtube:

Dulichtruongthuan channel & VÒNG QUANH VIỆT NAM

Quý vị có thể xem lại chuyến đi của mình như thêm một lần ôn lại kỷ niệm đẹp

TƯ VẤN MIỄN PHÍ